Downloads

De Stichting Vestingdagen Noord Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om: 

a) Geschiedenis levend te maken om zo de Groningers beter bekend te maken met hun historie en achtergrond en de eigen cultuur te onderstrepen, bijvoorbeeld door middel van woord, geschrift en het organiseren van activiteiten. 

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk te kunnen zijn.

Beleidsplan 2019-2023